דבר מערכת גליון 'חדשות סת"ם' – פ' משפטים תשע"גבשם כל הכתבים, העורכים, וכל העוסקים בהוצאה לאור של גליון זה, הננו לקדם פני קוראינו היקרים - בברכת ברוכים הבאים בשם ה'.

תולדת גליון זה באה בזכות ובעקבות פניות רבות של ציבור צרכני הסת"ם בארץ ישראל ובעולם ובעיקר מהסופרי סת"ם, שעומדין נבוכים מול שלל ההצעות שמציע 'שוק הסת"ם' – החל מהקלף הדיו והקולמוס, וכלה בבתי תפילין, צבע ורצועות. זה אומר כה ובזה בכה, חלקם עם הכשר וחלקם ללא (בטענה שאין צורך), זה מחדש וממציא, וזה סותר השני וכו'.

אכן הורגש היטב חסרונו של 'שופר' שיבוא ויידע את כלל הציבור על המכשולים והזיופים הנמצאים על המדף בשוק המכירות. לזאת ייעדנו גליון 'חדשות סת''ם' זה, שיבוא וישמש בעז"ה כ'שופר' המשמיע קול דעת רבותינו שליט"א אשר מפיהם אנו חיים, להודיע נכונה לציבור את מה להעדיף ובעיקר את מה להרחיק.
תגובות הארות והערות, ניתן לשלוח אל miler.dov@gmail.com