חשיפה! מאחורי הקלעים של דיו לנצח

ח ש י פ ה
-  "מפיהם ומפי כתבם" -


"מלחמת חורמה" * "לתחמן" * "ריצת אמוק"
"נטרול אנשי הבית של כל גדולי ישראל" * "זייפתי"

קטעים מצוטטים מתוך מכתב
שכתב נציג 'דיו לנצח'

ביטויים אלו ואחרים – יוצאים מבית יוצר 'דיו לנצח' מר צבי שקדי,
על ידי נציגו הראשי, כיצד משיגים "הסכמות והמלצות" להפצת הדיו.

בגליון זה נחשוף לפני קהל ציבור הקוראים היקר, כיצד פועל ממציא 'דיו לנצח' מר צבי שקדי, בהשגת "הסכמות" ו"המלצות" כביכול, על ידי נציגו הראשי, ר' י.א.ש (השם המלא שמור).
אל שלחן המערכת, הגיע מכתב מבהיל, שנכתב על ידי נציגו של מר צבי שקדי יצרן 'דיו לנצח', ונשלח ישירות באמצעות "מייל" (דוא"ל) אל הרב בנימין לובין שליט"א, ראש "ועד קדושת סת"ם" שע"י בד"ץ העדה החרדית.
במכתב זה, חושף נציגו של יצרן 'דיו לנצח' כל דרכי הפעולה שנוקט להשיג 'המלצות והסכמות' כביכול מהרבנים.
הדבר המבהיל ביותר - שנציג 'דיו לנצח' המונחה ע"י מר צבי שקדי, מתאר ומצהיר מפורשות שההסכמות וההמלצות על 'דיו לנצח' הינן פירות של: "לתחמן" ו"לזייף", והם באים מכח "ריצת אמוק", פשוט בכל מחיר, ואפילו על ידי "נטרול אנשי הבית של כל גדולי ישראל"!! ומצדיק דבריו, שכן נמצא הוא ב"מלחמת חורמה" – להשיג 'המלצות' גדולי ישראל ל'דיו לנצח'.
להלן המכתב שכתב נציג 'דיו לנצח'
לועד מפקחי סת"ם שע"י בד"ץ העדה החרדית.

המכתב הועתק כמות שהוא, ומוצג ללא שינוי תוספת וכו',
כיון שנשלח ישירות על ידי נציג 'דיו לנצח', באמצעות "מייל",
יש לו תוקף משפטי באופן שאינו ניתן לערעור.
ההדגשות שבמכתב נעשו במקור על ידי נציג 'דיו לנצח'.


ימי הרחמים והסליחות. אור לכ"ד באלול תשע"ב
לכבוד הרב בנימין לובין שליט"א

כידוע לכם אני עכשיו במלחמת חורמה להשיג את מכתב ההמלצה על דיו לנצח, מכל גדולי ישראל שליט"א, מכל החוגים והעדות.

וכמדומני שקלטתם שכאשר אני עובד בטירוף ובריצת אמוק למען המטרה, אני לא סופר אף אחד ממטר, ודואג לתחמן את כל העולם כולו בשביל לגייס אותם לאינטרסים שלי, בשביל להשיג את המטרה. כל זאת מבלי לקחת לרגע בחשבון את התוצאות האיומות העלולות לצאת מריצת האמוק המטורפת הזו.

תוצאות איומות יכולות להוליד בהווה ובעתיד גם: ביזוי תלמידי חכמים, אשר כמדומני, קלטתם שבכל רגע נתון שמתחשק לי אני מסוגל להוציא "פסק דין מנומק" "לאמיתה של תורה" שמותר לי מעיקר הדין לבזות תלמידי חכמים באופן נורא ואיום, ולעשות עם הפסק הזה מה שמתחשק לי בכל רגע נתון.... הכדור שלג רק עלול להתדרדר יותר ויותר, ולהגיע לפגיעות פיזיות ונפשיות חמורות ביותר עד פיקוח נפש ממש וקיפוח חיי אדם רח"ל ולשיזב.

בריצת האמוק שלי... אני מסוגל לעשות פעולות חכמות, וכמו"כ מסוגל לעשות פעולות נמהרות, כגון: שכירת כח אדם עצום שינטרלו את אנשי-הבית של כל גדולי ישראל שליט"א מכל החוגים והעדות אחד אחרי השני בשלבים ובמתינות ויישוב הדעת . בכדי שאני אוכל להכנס לגדולי ישראל אישית + אדם שיסריט את המעמד שלי עם גדולי ישראל שליט"א. במעמד זה אני מגיש לגדולי-ישראל בהכנעה ובדרך-ארץ את שלושת המכתבים של הגרש"ד גרוס שליט"א, ומסביר להם שאני במצב של אונס גמור שאני חייב לתעד כל זאת בהסרטה בשביל שלא יהיה חילול ה'.... ואח"כ אומר להם הנה ניסחתי את המודעה הזו... וזייפתי את חתימת כת"ר שליט"א. ואני הולך לפרסם את המודעה ברבים..... ואח"כ אצא יחד עם המסריט [שיכול מיידית לשגר ההסרטה לאינטרנט] בהכנעה רבא קמי גדולי ישראל שליט"א מאורי האומה הכהנים הנביאים והשופט אשר יהיה בימים ההם.

אחרי שלב זה אעשה מה שאמצא לנכון לעשות, ומה שמתחשק לי בכל רגע נתון.

י. א. ש (---)
קהל קוראים נכבד – אמנם אנו כמה ימים אחר פורים, ואווירת המכתב נראית מתאימה לפורים. אבל מכתב זה נכתב ונשלח בערב ראש השנה שעבר, כפי הנקוב בתאריך.

ואכן, מר צבי שקדי יישם ופעל כפי שהנחה את נציגו לשיווק, ועיטר את בקבוקי הדיו שלו במדבקה מקורית:לפני שנחשוף לציבור כל המסתתר אחורי המילים: "מאושר ע"י משמרת סת"ם" [חומר רב נצטבר אצלנו], וכ"כ על משמעות שאר "הברכות" כסדרן, - לא נוכל מלהתאפק ולגלות לציבור הקוראים היקר, כיצד מר צבי שקדי "השיג" ברכת הגרי"ל שטיינמן שליט"א, ועיטר בה בקבוקי הדיו שלו.

שלב השגת ה"הסכמות" מהרבנים היה קל ביותר.  מר צבי שקדי פונה לנציגו הנאמן והחריף, ר'  י. א. ש. מסביר לו את יסודות הכשרות, ומנחה לו הדרך – ואכן יצא הנציג החריף והזריז, משולהב "בריצת אמוק", להשיג "במלחמת חורמה" ואם צריך גם "לתחמן" ו/או "לנטרל אנשי הבית של כל גדולי ישראל" – הכל מותר, כדי להשיג ל'בוס' "הסכמות והכשר הרבנים" לטובת "דיו לנצח" שמשווק!


תגלית - ה"רביי" הראשון שהכשיר 'דיו לנצח'
אינו יודע לשון קודש?
עומד לו המדען מר צבי שקדי באמצע חדר המעבדה, ומחכך ידיו בסיפוק מרובה. הנה הצליח להמציא תמיסת גומי בשילוב תרכובת חומרים כימיים סינטטיים הצבועים בשחור, תמיסה זו הדומה לגומי-סיליקוני, תהווה חידוש בעולם הסת"ם – כל בית ישראל יכתבו מעתה בתמיסה זו, ספרי תורה תפילין ומזוזות!

איך משווקים גומי-סיליקוני בשם "דיו סת"ם"? – פשוט – קוראים לו "דיו עשנים של הרמב"ם", ולצדקת הכינוי, מבקשים מהפועל, שיעשן לתוך תמיסת הגומי השחור, עשן שמני נפט וגז וגם משמן זית, והרי לך דיו מימות משה רבינו.

בתעודת ההכשר כותב ה"רביי": בדקתי את כל המרכיבים ...
ובמכתב (מייל אישי) חושף: לא בדקתי הרכיבים, אני סומך על ר' צבי שקדי,הוא מאוד ירא שמים...


בראשונה, פונה מר שקדי לשכנו בעל הכשר עלום שם, ומכתירו בתואר "רביי דיו לנצח", הוא הרב המכשיר הראשון ל"דיו לנצח".
"בלאנק" מרשים, "לוגו" מרשים, והופ קדימה הכשר "או-כף" יוצא לדרך.

ראה נוסח ההכשר: "וזאת לתעודה כי בדקתי את כל המרכיבים והכלים המשמשים בייצור וכו' אין בין המרכיבים שום חומר מן החי, ושום חומר שיש בו ספק וכו" – 


לא נתאפק מלספר לציבור קוראינו היקר, על תוכן התכתבות ב"מייל" שנערכה עם כבוד הרביי  דוד קרויטוירט, מייסד ומחולל הכשר "או-כף".

אל שולחן המערכת נשלחה התכתבות בדרך שאלות ותשובות, בין האברך ר' מנחם מנדל שפירו, ולבין הרביי הנ"ל:מנחם מנדל שפירו <**********>
02/12/12

ב"ה, י"ט כסלו שנה טובה, שנת תשע"ג

לכבוד הרה"ח ר' דוד קרויטוירט לאוי"ט, לשנה טובה בדרכי החסידות, בשלום ובברכה,

    אני סופר סת"ם כאן בכפר חב"ד בא"י, ומאוד מתעניין בחקר הקלף, הדיו, ובתי התפילין, ע"פ מנהג רבותינו נ"ע.
    בנוגע לדיו, הייתי שמח לדעת כיצד בדקתם הרכיבים של דיו לנצח, וכמו כן אם תוכלו לכוין אותנו, כיצד ניתן לבדוק מרכיבי עיבוד הקלף, לאחר שנתעבד.
    גוט יום טוב ולשנה טובה בלימוד החסידות בדרכי החסידות תכתבו ותחתמו,

מנחם מענדל שפירו

david krautwirth‏ <dovid88@hotmail.com‏>
02/12/12

The person who makes dyo lanetzach is known to me as a yrei shamayim. I have his formula, there is no product from an animal or insect. I do not inspect the making of klaf. It is done in Israel, I am in the U.S.A. 

תרגום: יצרן דיו לנצח ידוע כירא שמים. יש לי את הנוסחה של הדיו, ואין בה חומרים מבעלי חיים או חרקים. אין אני בקיא ביצור קלף. רוב יצור הקלף נעשה בישראל ואני גר בארצות הברית.
מנחם מנדל שפירו <**********>
05/12/12

יישר כחכם, אבל באיזה אופן אתם בודקים הדיו לדעת שאין בו מן החי וכדו'?
שנה טובה ובתודה


david krautwirth‏ <dovid88@hotmail.com‏>
06/12/12

I have his formula, I check the sources of the ingredients, they are all vegetable or synthetic.

תרגום: יש לי את הנוסחה  של הדיו, אני בדקתי את בסיס המרכיבים, והכל מהצומח או מחומרים סינטטים.
מנחם מנדל שפירו <**********>
08/12/12

יישר כחכם על התשובות, פה בארץ איני יודע את מי לשאול, ואני כל כך שמח שאפשר לי לשאול אותכם לאור נסיונכם הגדול.
כאשר כב' הרב בחן את מרכיבי הדיו על פי הנוסחה שקיבל מהה"ח ר' צבי שקדי הי"ו, , האם אינו חושש שמא יש אחוז קטן מאוד של משהו מהחי, כגון 0.5% בלבד, והחברה אינה מציינת את זה, כיון שזה אחוז קטן,   או שכב' הרב סומך שאם החברה מצהירה שאין במרכיבים שום דבר מהחי, אז אפשר להאמין להם שאפילו חצי אחוז אין (אולי בגלל ש"אומן" אינו מירע אומנותו?)
אשמח למענה של כב' הרב.
בברכה וכבוד גדול

david krautwirth‏ <dovid88@hotmail.com‏>
11/12/12


R. Tzvi Shkedi is a strong yerei shamayim, and is very against using any insect ingrediants. The synthetic ingrediants come from petroleum, and there is no reason for the chemist to add any insect  or animal fat. תרגום: רבי צבי שקדי הוא מאוד ירא שמים, והוא מאוד מתנגד למרכיבים מן החרקים. המרכיבים הסינטטים באים מן האדמה, ואין שום סיבה לכימאי להוסיף חרק או שומן מן החי.
מנחם מנדל שפירו <**********>
11/12/12

שוב תודה רבה לכבוד הרב דוד קרויטוירט שליט"א, על תשובתו המהירה אלי, ובאמת ששימח את ליבי.
 חס ושלום, לא נתכוונתי אפילו לרגע לפקפק על ישרותו של הרב צבי שקדי הי"ו אשר ידוע לכל כירא שמים ומדקדק בכל, רק נתעוררתי לשאול את כבוד הרב שליט"א (ואולי זה רק "נערווים") היות ור' צבי שקדי הי"ו קונה חומר סינטטי של נפט, וסומך על המוכר שזה 100% סינטטי.  האם לא צריך לחשוש שמא המוכר הכניס בתוך הסינטטי, משהו מן החי, ואפילו משהו דמשהו?

בתודה מראש, ומצפה מאוד לתשובת כב' הרב שליט"א
בברכה רבה, מנחם מנדל שפירו

כאן נתעוררו החשדות ולא הושבה תשובה.....

****************************************************************

 הרביי הנ"ל (אינו יודע לשון קודש?), כותב מפורשות שלא בדק את המרכיבים של 'דיו לנצח', ופשוט סומך על ה"יראת שמים" של מייצרו, מר צבי שקדי!! (בנוגע ליראת שמים, ראה גליון חדשות סת"ם,גליון א').

לוקח מר צבי שקדי 'תעודת עניות' חשובה זו, ומוסרה למשמ"ס. – למען הסדר הטוב, נייחד בהמשך גליון מיוחד כיצד התנהל ההכשר שם במשמ"ס, ולא נקדים המאוחר.


על ה"ברכה" ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

ועתה פונה מר צבי שקדי לנציגו הנאמן ר' י. א. ש. שיצא למסע 'הסכמות והמלצות' מהרבנים. והנה רואות עיניו את הלא יאומן, מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מודיע לציבור הרחב, שכל מי שיתרום 100$ לקופת העיר – יזכה לברכתו.

בזריזות מהירה, נשלח מכתב רשום לקופת העיר, בצירוף 100$ - תרומה מאת... 'דיו לנצח'...

מחשב הקופה אינו יודע חכמות, ועם קבלת התרומה, משגר: "לכבוד: הרה"ח ר' 'דיו לנצח' היקר, הננו להודות לך על תרומתך הנדיבה לקופת העיר בסך 100$, ומצרפים אליך ברכת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ושתצליח בכל מילי דמיטב. – עד כאן.

מברכת הרב שטיינמן ועד להדפסת התוית על בקבוק הדיו – הדרך קצרה. ולא נותר אלא לצרף עוד רבנים, והפעם – את מרן שבט הלוי הגר"ש ואזנר שליט"א.

איך עושים זאת? – פשוט ביותר.

משמ"ס (שכאמור, עוד ידובר בה אודות קשריה לפרשת 'דיו לנצח') מבקשת מנכדו של מרן שבט הלוי, הגרא"צ ואזנר שליט"א, לשאול דעת סבו, מרן שבט הלוי, מה דעתו בענין "דיו מהודר, שעשו בו תוספת חיזוק שיהיה עמיד יותר על הקלף, ויש מעררים על זה, האם לחוש או לא"? – ומדגישים לנכד שלא להזכיר שיש שינוי במרכיבים, רק לציין שהמדובר בדיו מהודר, ושיש מעוררים על שינוי בחיזוק - ותו לא!

מרן שבט הלוי עונה לנכדו בכתב ידו, בזה"ל:


בעזה"י
כבוד נכדי אהוב נפשי הגאון רבי אברהם צבי הלוי שליט"א - אודות הדיו הנ"ל - אין ספק בליבי שדיו זו נעשתה לפי המסורה ועפ"י הפוסקים ריש סימן ל"ב - רק נתחזקה עמידתה - וגם הוא בגדר כתב יכול להמחק שהוא הנזכר ברמב"ם ועוד - ואע"פ שיש מעוררים דלכתחילה יש בזה איזה שינוי מהמקובל בטוח אני שדיו זה יפה ומהודר - והכותבים בה עושים כהלכה - והקב"ה יצליח דרכך לעולם.
והריני זקינך רבך באהבת עולם
שמואל הלוי ואזנר


 
לפני שמציגים לציבור מכתב זה, מבקשים מהנכד הגרא"צ ואזנר שליט"א, לכתוב מאמרון קטן בענין מעלת 'דיו לנצח' על מרכיביו החדשים. אח"כ, לוקחים תשובת סבו הנ"ל, ו'מדביקים' אותה למטה בשולי המכתב, כאילו מתייחס למאמר הנכד, ונראה לעין כל כאילו דברי שבט הלוי "על המעוררים שיש בזה שינוי" מתייחסים ל'דיו לנצח'. אכן - מחוכם, ערמומי, ופשוט מאוד, והא לך הסכמת ו"ברכת הגר"ש ואזנר שליט"א..."

ואתה הקורא הנעים, ראה גם ראה לשון שבט הלוי, כיצד כותב מפורשות "אין ספק בלבי שדיו זו נעשתה לפי המסורה ועפ"י הפוסקים ריש סימן ל"ב", עכ"ל. זאת אומרת, מרן לא שמע ולא קיבל מאומה אודות הדיו הנשאל, ומניח הנחה "שאין ספק שהמדובר בדיו שנעשתה לפי המסורה וכו' – פירוש, דיו המקובל מאז ועד היום כפסק הפוסקים בריש סי' ל"ב, שעשוי "קומא עפצים וקנקנתום".

ולענין "המעוררים שתוספת חיזוק בדיו שלנו יש בזה שינוי מהמקובל", משיב מרן: "בטוח אני שדיו זה יפה ומהודר, והכותבים בו עושים כהלכה".

וכמובן, מסתירים מהציבור, מכתב מפורש ומפורט שכתב מרן שבט הלוי לפני קרוב לעשר שנים בענין שינוי מרכיבי הדיו, והרי מכתבו לפניך:

על ה"הסכמה" ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

מר צבי שקדי קונה בחנות "טמבור" הסמוכה, צבע סיליקון שחור, "העמיד במים, גשם, שמש, קיפולים, אינו דוהה, ואינו נושר, אינו ניזוק אף בבישול בסיר, במקפיא, ובתנור", מדלל אותו עם מדלל צבע, שופך ממנו לתוך בקבוק דיו ריק, ושם על הבקבוק מדבקה מרהיבה "דיו מהודר" – נכנס עם ה"דיו המהודר" למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ומגיש לו שאלה במכתב המצורף להלן:מר צבי שקדי הציג הכל במכתב השאלה... ורק "שכח" לציין פרט קטנצ'יק אחד. שכשהוא אומר "דיו מהודר", אין כוונתו חלילה לדיו של המשנה ברורה, (וכפי שנוהג ברוב חכמתו לכנותו בשם "דיו יווני"), אלא מדובר בהמצאתו לצבע שחור חדש על בסיס "גומי-סינטטי"! זו כוונתו בהציגו לפני מרן הגר"ח קניבסקי "דיו מהודר".

ואתה הקורא הנעים, ראה גם ראה כיצד מר צבי שקדי מציג ה"הסכמה לדיו לנצח" ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:היתרונות של דיו לנצח הוצגו בפני הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א
והוא נתן לדיו ולכל המשתמשים בו ברכת ברכה והצלחה.
*********************************************************************************************

* * * תגובות קוראים על גליון הקודם * * *תגובות רבות נתקבלו אצל המערכת בעקבות הדברים החמורים מאוד שהשמיע צבי שקדי בראיון (חז"ל לא ידעו ולא הבינו, רש"י והאור זרוע טעו, אני חולק על הבנת הרמ"א בזוה"ק, הדיו של המשנ"ב הומצא ע"י עובדי אלילים וכמוהו כטלפי החזיר – עפ"ל, ועוד כיוצ"ב ע"ש) ובעיקר צבי שקדי שהגיב בזה"ל: "לא היה ראיון כזה, ואף אחד לא שאל אותי שאלות!"

הנה הגיע לידינו מסמך שפורסם על ידי "ועד לשכת הקודש – למשמרת וחיזוק כשרות הסת"ם", השופך אור על טבעו של הראיון הנ"ל, וזה לשון המסמך:
בנוגע לשאלתכם על הראיון עם צבי שקדי שטוען שראיון זה לא היה ולא נברא. כל דבריו הנאמרים שם בשמו - אכן נכתבו מפורשות על ידו, במאמרים ושאר מקומות שפרסם, ואין שינוי מדבריו (אנו לוקחים אחריות מלאה על דברינו אלו, כיון שכל המקורות נמצאים תחת ידינו). והרינו להביא דברים שקבלנו בענין, מת"ח חשוב הנמנה על חשובי חו"ר ועד לשכת הקודש:

כל מה שצבי שקדי פרסם עד כה (במאמרים, קבצים תורניים, אינטרנט, בלוגים, פורמים שונים, ועוד) בעצמו או ע"י באי כוחו או ידידיו – הכל בכל נמסר לידי ועד לשכת הקודש, כולל כל המהדורות השינויים והתיקונים שעושה בפרסומיו בכל עת לפי הרוח הנושבת.

ועל כולם אמר רבן יוחנן בן זכאי (ב"ב פט ע"ב): "אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר". "אם אומר" - שמא ילמדו הרמאין, "ואם לא אומר" - שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו.

ועל כן אומר גם אומר, שאכן כל תשובותיו בראיון, הינם דברים חמורים ביותר שפרסם בעצמו תחת שמו המלא, מילה במילה ללא שום שינוי (ומופיעים במאמרים ובלוגים שלו הנ"ל), וכדרכו התחכם צבי לומר בתגובתו על פרסום הראיון: "שלא היה ראיון כזה, ואף אחד לא שאל אותו שאלות" – וגם בתגובתו זו הולך בדרכו החלקלקת, שאינו מכחיש עצם הדברים הנאמרים שם בשמו מילה במילה, כיון שהם מפורסמים לעין כל, רק מתחכם שלא השתתף בראיון.

ונראה שעורך הראיון שליט"א השכיל לעשות, וליקט דברי צבי מילה במילה מתוך מאמריו וכו' המפורסמים, וערך אותם בצורת ראיון שאלה ותשובה, כדי להדגיש חומרת דבריו הנוקבים, כשהם מובאים בריכוז אחד ולא בתפזורת! - ואם כן מאי נפק"מ אם היה ראיון או לא, כל הנאמר בשמו – מפיו יצא, ועפ"ל!

ובהיות ומקובלני להשתדל שלא לסיים דברי חולין בלא 'דבר הלכה', הנה על הפסוק "כי דבר ה' בזה" (במדבר טו לא) – חז"ל מפרשים שמדובר על אדם המבזה את דבר ה' ע"י פריקת עול וגילוי פנים בתורה שלא כהלכה, שבא על דברי תורה בחוצפה ובגילוי עזות פניו (רש"י שבועות יג ע"א) בדרשות גנאי (רש"י יומא פה ע"ב) ובביזוי תלמידי חכמים (סנהדרין צט ע"ב).

ומענין לענין – באותו ענין, ז"ל ספר עין אליהו (על מו"ק יז ע"א):
כתוב במדרש (ויקרא פ"א) "כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבילה טובה הימנו", פירוש 'שאין בו דעת', שאין בו יראת שמים. שהרי נבילה, הכל יודעים להזהר ממנה שלא לאכלה כיון שהיא מסרחת, ולכך חק הקב"ה בעולמו שיהיה לנבילה ריח רע, שידעו הבריות להזהר ממנה שלא לאכלה, משא"כ תלמיד חכם שאין בו דעת היינו יראת שמים, אין מבחינים בינו ובין תלמיד חכם אמיתי, ויכולים הבריות ליפול במצודתו", עכ"ל.  -  פירוש לפירושו, אם נבילה טובה מתלמיד חכם החסר ביראת שמים, קל וחומר שנבילה טובה מאדם המעמיד עצמו בפני תמימים כאילו הוא תלמיד חכם, ובאמת קשור בכל נר"ן רמ"ח ושס"ה שלו בביבי צחנת האינטרנט, ומשם יונק כל מקורותיו לגיבובי דבריו, ועובר על לאו דכלאיים, ראה לש"ק של מרנא החת"ס זצ"ל (או"ח סוסי' נא) "כל המערב ספרי הגיון עם דברי תורה, הרי זה עובר על חורש בשור וחמור יחדיו!"

(אם יהיה צורך להוסיף 'דבר ההלכה' גם בענין "שקרים" "הונאה" ו"ליצנות" – נא הודיעני, וארחיב בצירוף דוגמאות מוחשיות מהמציאות).
עד כאן תגובת הת"ח מחו"ר ועד לשכת הקודש. והננו בצער רב על חילול כבוד התורה ולומדיה, וכבוד קדושת מלאכת שמים, וע"כ מחזיק וסומך על כל דבריו.