זיופים בסת"ם
על זיופים בסת"ם!!!שוב נמצאו בבדיקה בתי תפלין, תפילין עם "חריצים מזוייפים". את המושג "חריצים מזוייפים" הרבה שמעו. אבל פשר ועניין חריצים אלו – לא הרבה יודעים.


כידוע לכל, תפילין שעל הראש עשויים ד' בתים הנפרדים זה מזה, ומחמת הידוקם זה לזה, נראים יחד כבית אחד גדול כמו של יד.  ההלכה מחייבת להראות כלפי חוץ שיש כאן ד' בתים נפרדים, דבר זה נעשה על ידי עשיית חריץ בין בית לבית, ועשיית חריצים אלו דורשת מיומנות רבה והרבה הרבה יראת שמים.יהודי ירא שמים, המעוניין לרכוש בתי תפילין מהודרים בתכלית, מזמין בתים אצל 'בתים מאכע' מוכר, אך הקונה אינו יודע שבדר"כ, את הצביעה עושה 'צבעי' ולא ה'בתים מאכער'. ו'צבעי' זה, אם יעשה לאחר הצביעה, את החריץ בבית של ראש, במקום שאינו מול החריץ המבדיל בין הבתים, הרי זה 'חריץ מזוייף', שמטעה את הרואה לחשוב כאילו הבתים מופרדים, ובאמת הוא אינו החריץ המפריד בין הבתים,  רק סתם שריטה עמוקה בדופן התפילין. 

פעמים שניתן להבחין ב"חריץ מזוייף", כגון שבסמוך לחריץ העמוק, ישנו סדק נלווה לאורכו. או כאשר מפגש החריצים בזוית גג הבית, אינו חופפת. רמת הכשרות בבתים עם "חריצים מזוייפים" תלויה במקום החריץ, אם הוא בגג הבית או בדופן, וכמו כן באיזה חלק של הדופן, ושיטות רבות נאמרו בזה, ועל כן ראוי לשאול רב בקי.
וז"ל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בעניין מכשול החריצים המזוייפים  (פורסם ב"יתד נאמן" שבט תשס"ט):

"הואיל ויש מיעוט של בתי תפילין שאין הבתים פרודים וניכרים כהלכה, הרי ראוי לכל יר"ש שאינו בטוח כי תפיליו הינם כהלכה – לבדוק התפילין שיהיו פרודות וניכרות כדין".